Az alkoholfogyasztás motivációi – miért iszunk?

Mit jelent a motiváció? Ha egy kicsit tudományosabb oldalról közelítjük, akkor a motivációt általában úgy írjuk le, mint egy erő/energiabefektetést, ami ösztönöz egy cél elérésére. A motiváció erőssége pedig két tényezőtől függ: a cél egyéni értékétől, valamint a cél sikeres megvalósításának valószínűségétől. Egyszerűbben megfogalmazva, motivációnk annál erősebb, minél értékesebb számunkra a kitűzött cél, és minél több esélyünk van annak elérésére.

Ha megkérdeznénk egy átlag huszonévest, hogy miért iszik alkoholt, talán a leggyakoribb válaszként ezt kapnánk: buliból, szórakozásból. Ha megkérdeznénk a szüleit, miért fogyasztanak alkoholt, nagy eséllyel azt válaszolhatnák: munkahelyi stressz levezetése miatt.
Ezekből a példákból is látszik, hogy az alkoholfogyasztás motivációja többféle lehet, melyek között a szakértők négy típust különböztetnek meg: fokozásos, megküzdés, szociális motiváció, konformitás. Előbbi kettőnél az alkohol iránti vágy belülről fakad, míg az utóbbiaknál külső (környezeti nyomás) eredetű.
Belső motiváció lehet a jókedvre derülés, vagy egy negatív állapot megszüntetése, külső pedig például a szociális jutalmazás (társak elismerése), és a társas kirekesztés elkerülése. Az idősebbeknél leginkább a megküzdés – élettel, munkával, családi problémákkal – miatti alkoholfogyasztás kerül előtérbe, míg a fiataloknál a másik három motiváció típus dominál.

A motivációt a fentebb említett két alaptényezőn kívül (mennyire értékes számunkra a kitűzött cél és mennyi az elérés esélye) a következő tényezők is erősíthetik:
• tapasztalatok – például, ha az alkoholfogyasztáshoz pozitív élmények kötődnek,
• impulzív személyiség – aki gyorsan elérhető célt választ, akkor is, ha az összességében negatív következményekkel jár,
• stressz – sokan nyúlnak az alkohol után, hogy azzal oldják a felgyülemlett feszültséget, szorongást,
• társadalmi normák – például, amikor azzal zárjuk a hetet, hogy a kemény munkanapok után péntek este italozás mellett eresztjük ki a gőzt,
• külső környezeti hatások – pl. alkohol adózásának csökkenése.

De mit tehetünk, hogy ellenálljunk a kísértésnek? Hogyan győzhetjük le az alkoholfogyasztásra sarkalló motivációt, ami könnyedén átcsaphat ellenállhatatlan vággyá és így túlzott fogyasztást eredményezhet? A magukat belső motivációs fogyasztóknak tartóknak, személyes belső tényezőiket kell megvizsgálniuk: önismeret fejlesztés, pozitív önkép, stresszkezelés. A külső motivációk esetében pedig – ahol a lényeg a másokkal való közös aktivitás –, érdemes a csak alkoholfogyasztásra korlátozódó találkozók helyett más közös programot keresni.

Összefoglalva: míg az alkoholfogyasztáshoz kapcsolunk egy kívánatos célt, eredményt, várt hatást, a motiváció tovább fenn fog maradni, és újabb, rendszeres, vagy később akár túlzott alkoholfogyasztásra fog sarkallni. Fontos tehát a tudatosság, hogy ne megszokásból vagy reflexből alkalmazzuk a megfelelőnek vélt eszközt (pl. alkohol) a kívánt cél (pl. stresszlevezetés) elérése érdekében.