ÉSSZEL ISZOM! UNI

Egyetemi kurzus része lett a felelős alkoholfogyasztás

Az Ésszel-iszom! fennállása során már számos célcsoportot megszólított a felelős alkoholfogyasztás témájával, többek között a Z generációt, a váradós kismamákat, az autóvezetőket és a felnőtt lakosságot is. A legújabb programunk keretében dedikáltan a fiatal felnőttekhez (18-28 évesek) és az egyetemistákhoz szólunk – életre hívtuk az Ésszel-iszom! UNI névre keresztelt felsőoktatási kurzustematikát. A program 2022. őszi indulása óta több mint száz alap-és mesterszakos, valamint posztgraduális hallgató tanult és tervezett érzékenyítő kampányokat a mértékletes alkoholfogyasztás fontosságának hangsúlyozásával.

Egy olyan kiegészítő kurzustematikát alkottunk meg, amely keretében a hallgatók rendhagyó intenzitással ismerkedhetnek meg az alkoholfogyasztásra vonatkozó hazai és nemzetközi trendekkel, jogszabályokkal és kihívásokkal. Az átadott tananyag és az aktív projektmunka lehetővé teszi, hogy fejlődjön a mértékletességgel kapcsolatos tudatosságuk és ők maguk is a felelős alkoholfogyasztás nagyköveteivé váljanak. Az Ésszel-iszom! UNI koncepció alapja, hogy a hallgatók olyan megvalósítható projektet tervezzenek, amely elsősorban a saját korosztályukat képes hatékonyan és hitelesen megszólítani. Az elindított program egyik központi eleme a gyakorlati fókusz: a hallgatók az elméleti keretből kilépve valós társadalmi problémán és akár országos szinten is megvalósítható feladaton dolgozhatnak erős szakmai mentorálás mellett – ez visszaköszön a prezentált munkák minőségében és komplexitásában is. A kidolgozott projektmunkákat szakmai zsűri bírálja el, melyben az egyetem vezetése és oktatói mellett jelen van a megbízó és a kreatív ügynökség is.

A UNI projekt első tesztkurzusa a Budapesti Metropolitan Egyetemen indult 2022 őszén.
A gyakorlati fókuszú kurzusokon 60 Kereskedelem és marketing, illetve Kommunikáció és médiatudomány alapszakos, továbbá 10 posztgraduális (Stratégiai marketing executive MBA) hallgató szerezhetett kreditpontokat. A diákok feladata az volt, hogy tervezzenek hatékony kommunikációs kampányt a felelős alkoholfogyasztás népszerűsítésére a fiatal felnőtt korosztály körében.

Az induló félév eredményeit visszamértük és a kérdőívek alapján a hallgatók 77,3 %-a nyilatkozta, hogy a kurzus alatt az alkoholfogyasztás kultúrájáról, hátteréről, hatásairól kapott ismeretanyag hatására jobban tudja, mire kell figyelnie a szélsőségek elkerülése érdekében. A hallgatók 50 %-a pedig kifejezetten úgy vélte, hogy több ponton érdemes alkoholfogyasztási szokásán változtatni.

2023 tavaszán a program bekerült a Budapesti Metropolitan Egyetem Public Relations posztgraduális képzésére, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közösen indított választható kurzusa közé is. A 2023-as tavaszi félévben így összesen közel 50 mesterszakos és posztgraduális hallgató vett részt az Ésszel-iszom! UNI programban.

2023 őszétől visszatérünk a Budapesti Metropolitan Egyetemre, ahol ismét a Kereskedelem és marketing, illetve Kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók kapcsolódhatnak be az Ésszel-iszom! UNI kurzusába.

A hosszútávú célunk, hogy minél több hazai felsőoktatásban tanulóhoz jusson el kezdeményezés, hogy szakmai ismereteik bővítése mellett még több fiatal felnőtt váljon tudatosabbá a felelős alkoholfogyasztás terén. Az egyetemi program számos tanulmányi területen (pl. jog, marketing, pénzügy, orvostan) és formátumban (pl. workshop, tömbösített témanap, féléves kurzus) adaptálható. Valamennyi megvalósítási mód során a hallgatók olyan projektmunkát alkotnak, amely hitelesen üzeni: „a felelőtlen alkoholfogyasztás nem menő”.

Képek a vizsgaprezentációkból: